tel.: 600 265 617 | e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Fundacja Akademia Ak...

Czekamy na Waszą pomoc. Możecie wesprzeć nasze działania poświęcając swój czas, dzieląc się doświadczeniem, umiejętnościami lub pieniędzmi. Każda forma pomocy jest dla nas nieoceniona i pomoże realizować...


Czytaj więcej...

Gmina Zławieś Wielka...

Gmina Zławieś Wielka położona jest w środkowej części województwa kujawsko - pomorskiego, w powiecie toruńskim, zajmując obszar 178 km². Umiejscowiona jest pomiędzy dwoma największymi ośrodkami województwa Toruniem...


Czytaj więcej...

Informacje o Gminie

Gmina Zławieś Wielka graniczy z gminami: Dąbrowa Chełmińska, Unisław, Łysomice, Łubianka oraz miastami: Solec Kujawski, Toruń i Bydgoszcz. Od strony południowej i częściowo zachodniej jej naturalną granicą jest rzeka Wisła.Gmina...


Czytaj więcej...
012

Fundacja Akademia Aktywnych  została  ustanowiona przez Ewę Borzęcką i Agnieszkę Dąbrowską, aktem notarialnym  sporządzonym dnia 22 sierpnia 2013 roku przez panią notariusz Magdalenę Chyłę prowadzącą Kancelarię Notarialną w Toruniu.
Fundacja z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego uzyskuje osobowość prawną. NR. KRS 0000480496

 CELE FUNDACJI:

 1. Poprawa efektywności działania i jakości życia w aspekcie osobistym, rodzinnym, zawodowym i społecznym dzieci, młodzieży, dorosłych, osób starszych oraz niepełnosprawnych.
 2. Wspieranie indywidualnego, rodzinnego i społecznego, zawodowego rozwoju osóbi instytucji.
 3. Podnoszenie jakości systemów kształcenia, doskonalenia zawodowego.
 4. Przeciwdziałanie  wykluczeniu społecznemu i cyfrowemu.
 5. Informowanie i przeciwdziałanie zagrożeniom wynikającym z cyfryzacji  i informatyzacji społeczeństwa.
 6. Promowanie wartości ochrony zdrowia i aktywności zawodowej.
 7. Promocja zdrowia publicznego.
 8. Wspieranie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez szkolenie, doradztwo, usługi, outsourcing części usług.
 9. Promowanie idei edukacji przez całe życie.
 10. Wyrównywanie szans w dostępie do zasobów informacji i edukacji.
 11. Udzielanie pomocy finansowej, merytorycznej i organizacyjnej placówkom opieki społecznej, oświatowym i wychowawczym wymagającym wsparcia.
 12. Promowanie ,,przekwalifikowania” i mobilności zawodowej.
 13. Pomoc w aktywnym poszukiwaniu zatrudnienia.
 14. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez zachęcanie do aktywności społecznej.
 15. Integracja i reintegracja zawodowa i społeczna grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 16. Promowanie i organizacja wolontariatu
 17. Wspieranie aktywnego spędzania czasu dzieci i młodzieży

SWOJE CELE CHCEMY REALIZOWAĆ MIĘDZY INNYMI POPRZEZ:

 1. Organizowanie szkoleń, spotkań, seminariów, konferencji
 2. Wspieranie inicjatyw społecznych
 3. Wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe projektów, które w znacznym stopniu mogą przyczynić się do rozwoju społeczno-edukacyjnego
 4. Specjalistyczne wsparcie i doradztwo podczas realizacji projektów
 5. Promocję zatrudnienia i pośredniczenie w zatrudnieniu
 6. Działalność wydawniczą
 7. Współpracę z osobami fizycznymi i prawnymi działającymi w zakresie objętym celem Fundacji
 8. Promowanie, wspieranie rozwoju zawodowego, zatrudnienia  i ochrona zdrowia
 9. Promowanie aktywnego starzenia się społeczeństwa poprzez przedłużanie aktywności zawodowej
 10. Organizowanie pomocy wolontariackiej oraz szkoleń dla wolontariuszy
 11. Wypowiadanie się w sprawach publicznych związanych z celami fundacji
 12. Współpracowanie z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem publicznymi prywatnym
 13. Prowadzenie działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego

Sprawozdanie 2013

Sprawozdanie 2014

Sprawozdanie 2015

Sprawozdanie 2016

Sprawozdanie 2017

Sprawozdanie 2018

Uchwała nr 1

Uchwała nr 2

Uchwała nr 3

Uchwała nr 4

Fundacja Akademia Aktywnych

ul. Jasna 14; 87-134 Zławieś Wielka
NIP: 879 267 20 95
REGON: 24 14 99 099
KRS: 0000480496
tel.: 600 265 617
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

................:: Jak pomóc ::.............

 • wolontariat
 • wsparcie organizacyjne
 • partnerstwo
 • sponsoring
 • darowizna

nr konta: 30 9511 0000 0025 0401 2000 0010

Aktualności

Partnerzy

1.jpg2.jpg3.jpgInstytut Sukcesu.jpg1.jpg2.jpg3.jpgInstytut Sukcesu.jpg